Artykulacja

Powrót do: TeachingAnaliza języka i mowy

1. Budowa traktu głosowego

Vocal Tract (Illustration by: Maciej Karpiński for languagesindanger.eu)

2. Przekroje artykulacyjne dla głosek polskich.

Samogłoski

Znajdź związki między kształtami przekrojów z wartościami formantów samogłoskowych:

3. Terminologia łacińska i polska

4. Vocal Tract Acoustics Demonstrator

Ćwiczenie: proszę wygenerować kilka wyrazów w VTD, ustawiając odpowiednio parametry artykulacyjne. Jeden z wyrazów proszę uzgodnić jako wspólny w ramach grupy i ten niech wygenerują wszystkie osoby w grupie (każdy indywidualnie). Pomocą mogą służyć przekroje artykulacyjne z literatury, ew. zob. też tutaj.

Do przeczytania:

Dukiewicz, L., Sawicka, I. (1995) Fonetyka i fonologia, w: Współczesna gramatyka języka polskiego, Red. H. Wróbel, str. 17-48

Ostaszewska D, Tambor, J. (2004) Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego – o klasyfikacji głosek (str. 29-42).

Interactive IPA Chart.

Ridouane, R. (2006). Investigating speech production. A review of some techniques. Electrotécnica, Computadores.

Lorenc, A., & Święciński, R. (2014/2015). Articulatory Studies of the Polish Sound System. LOGOPEDIA, vol. 43/44, s. [63]-86.

http://lingwistyka.pbworks.com/w/file/fetch/51518557/PRZEKROJE%20ARTYKULACYJNE%20Z%20WIS%CC%81NIEWSKIEGO.pdf

Comments are closed.