Informatyka

Powrót do: Teaching

Przedmiot obejmuje treści zawarte w obowiązkowym programie studiów dla różnych kierunków i specjalności Instytutu Językoznawstwa oraz innych kierunków na Wydziale Neofilologii oraz Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Blok 1. Segmentacja nagrań mowy

 • Transkrypcja fonetyczna SAMPA
 • Spektrogram jako metoda analizy nagrań głosu
 • Segmentacja sygnału mowy
 • Współczesne tendencje w technologii języka i mowy, zastosowanie technik komputerowych w tłumaczeniu i dydaktyce języków; językowe bazy danych, rozpoznawanie i synteza mowy.

Blok 2. Tworzenie dokumentów formalnych w Libre/Open Office

 • Style – formatowanie dokumentów z zastosowaniem stylów
 • Automatyczna numeracja nagłówków, spisów i wykazów
 • Autopodpisy
 • Bibliograficzna baza danych
 • Sposoby formatowania wykazów bibliograficznych
 • Szablony dokumentów

Blok 3. Elementy HTML

Blok 4. Współpraca on-line

 • Ankiety i sondaże internetowe
 • Współdzielenie dokumentów
 • Kalendarze internetowe

 

 

Syllabus (zbiorczy dla wszystkich grup, dobór szczegółowych treści – w zależności od decyzji Wykładowcy i kierunku studiów).

Zadania na zaliczenie, 2015:

 • ćwiczenia z transkrypcji SAMPA (tekst ok. 50 wyrazów, docs.google),
 • anotacja nagrania Północny Wiatr i Słońce (warstwa z podziałem  na frazy, tłumaczeniem, SAMPA i wybrany fragment z podziałem na głoski w SAMPA),
 • dokument formalny w Open/Libre Office spełniający “Wymagania funkcjonalne dla dokumentu” (lista 10 wymagań),
 • ankieta/sondaż internetowy (Blok 4 Współpraca zdalna, Część 3).
 • strona HTML wg zadanych kryteriów, zwierająca podstrony i wykorzystująca style.css (strona ma dotyczyć treści związanych z ankietą/sondażem)

 

Comments are closed.