Redagowanie projektów – materiały

Powrót do: Teaching – Redagowanie projektów badawczych

Zajęcia 01 (11.10.2018):

Wprowadzenie. Możliwości finansowania, procedury UAM, terminy wewnętrzne. Od pomysłu na badania do koncepcji i stworzenia wniosku o finansowanie projektu badawczego. Slajdy.

Zajęcia 02 (18.10.2018):

Dokumentacja NCN. Streszczenia. Ankiety dorobku. O badaniach podstawowych. Planowanie zadań i ścieżki krytyczne. Slajdy.

Zajęcia 03 (22.10.2018):

Adresaci konkursów. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Koszty pośrednie i bezpośrednie. Kosztorys, zakupy, uzasadnienia. System OSF (cz. 1) Slajdy.

Zajęcia 04 (22.11.2018):

Praktyka składania wniosku. Co dzieje się po przyznaniu finansowania? Przykład projektu badawczego, któremu przyznano finansowanie. Gościnna prezentacja doktoranta, którego wniosek otrzymał finansowanie (?).

Zajęcia 05 (29.11.2018):

O ocenie wniosków. Kilka słów o  podziale ról w pracy zespołowej (przykład). System OSF w praktyce (Slajdy).

Go to Top