Artykuł, plakat, prezentacja

Powrót do: Teaching – Podstawy redagowania tekstów

 

Artykuł naukowy. Szablony dokumentów. Style.

Ćwiczenie 1: Artykuł i szablony

Ćwiczenie należy wykonać w programie Libre Office lub Open Office. Proszę ściągnąć instrukcje dla autorów (Author’s Kit) ze strony tegorocznej edycji konferencji Interspeech lub LREC i zapisać go w swoim katalogu na dysku. Rozpakować szablon dokumentu dla Libre/Open Office, a następnie wprowadzić w nim następujące modyfikacje:

– zmodyfikować styl dla nagłówka pierwszego rzędu (główne tytuły sekcji), powiększając rozmiar czcionki w stosunku do oryginału,

– zmodyfikować interlinię w stylu tekstu paragrafów,

– w miejsce obecnej treści szablonu proszę użyć tekstu i grafik dostępnych tutaj – należy nadać tekstowi tytuł informujący o jego treści, podzielić tekst na sekcje, nadać im tytuły/podtytuły i sformatować całość w stylach zgodnie z ww. szablonem Interspeech, stosując wszystkie elementy stosowne dla czytelnej prezentacji treści (np. listy wypunktowane lub numerowane, podziały na paragrafy, ew. tabele itd); (tekst to robocza kompilacja fragmentów hasła Wikipedii dot.  SQL, osoby zainteresowane całością odsyłam tutaj)

Bibliografia

Końcowy wykaz referencji powinien obejmować wyłącznie pozycje, do których istnieją odwołania w tekście artykułu i informacja o każdej publikacji, do której odwołujemy się w tekście musi znajdować się w spisie końcowym.

Wariant 1. Formatowanie wg szablonu dla konferencji LREC

Formatowanie wg wytycznych zawartych w szablonie. Odwołanie w tekście to nazwisko autora i rok publikacji oddzielone przecinkiem, całość ujęta w nawiasy. pis końcowy uporządkowany alfabetycznie wg nazwisk.

Wariant 2.  Formatowanie wg szablonu dla konferencji INTERSPEECH

– proszę zapoznać się ze standardem IEEE formatowania bibliografii (ten standard jest rekomendowany w szablonach Interspeech, jest to tylko jeden z kilku popularnych standardów, o których więcej mówić będziemy podczas późniejszych zajęć w ramach obecnego kursu),

– proszę uporządkować bibliografię w tak stworzonym ‘artykule naukowym’, tzn. odpowiednio ponumerować odwołania w tekście i stworzyć wykaz końcowy zgodny z tą numeracją, zgodnie z IEEE (szczegółową informację o cytowanych w tekście źródłach znajdą Państwo tutaj, w ramach ćwiczenia należy ponumerować kolejne pozycje cytowane w tekście tak, by numeracja rozpoczynała się od [1], numerujemy odwołania w kolejności ich występowania w tekście; wykaz na końcu powinien być także uporządkowany w tej kolejności; w przypadku kiedy ta sama referencja powtarza się w artykule kilka razy, podajemy przy kolejnych cytowaniach ten sam numer, nadany przy pierwszym odwołaniu; na spisie taka referencja pojawi się więc tylko jeden raz.

W miejscu, gdzie w szablonie są dane autora, proszę wpisać swoje własne dane,

Po zakończeniu pracy przesłać plik na klessa at amu.edu.pl w terminie wyznaczonym podczas zajęć.

Zob. też:

 

Ćwiczenie 2: Plakat konferencyjny

Ćwiczenie należy wykonać w programie Scribus. Proszę przygotować plakat konferencyjny wg wytycznych omówionych podczas zajęć, wykorzystując tekst z poprzednich zajęć. Plakat:

– powinien mieć format A0 (pierwszym krokiem będzie więc ustawienie rozmiaru strony, menu Strona)
– powinien mieć charakter wizualny, a więc proszę dodać do niego co najmniej dwa elementy graficzne – zdjęcia, obrazy, schematy; należy używać wypunktowań, kolorów, krótkich zrozumiałych tytułów, unikać obszernych bloków tekstu
– powinien zawierać m.in.: tytuł, dane Autora, dane kontaktowe, najważniejsze idee dot. Państwa pracy
– powinien mieć czytelny układ: musi mieć ramki tekstowe: streszczenie i podsumowanie, struktura treści może być podobna do artykułu, ale z mniejszą ilością tekstu
– tytuł główny i afiliacje oraz podtytuły powinny być wyróżnione odpowiednio większą czcionką (należy założyć, że tekst ma być widoczny z 2-3 metrów)
– plakat powinien zachowywać strukturę zgodną z IMRAD

– proszę utworzyć co najmniej jeden nowy kolor w programie Scribus (wskazane użycie jednego z kolorów SIW UAM) i użyć go na plakacie.

Uwaga: Tworząc plakat, próbujemy odpowiedzieć na pytania:
1. Co jest najważniejsze w moim badaniu?
2. Jak mogę to zaprezentowac wizualnie?
3. Co mogę powiedzieć podczas sesji plakatowej, aby ciekawie objaśnić i uzupełnić treści przekazane na plakacie?

Przykładowy poradnik projektowania plakatów: tutaj. Uwaga: na potrzeby obecnych zajęć nie wykorzystujemy programu Power Point, sugerowanego w końcowej części instruktarzu;) Zadania należy wykonać w programie Scribus.

Przykładowe plakaty konferencyjne znajdą Państwo np. tutaj i w wielu innych miejscach w Internecie. Proszę zachować krytyczne spojrzenie i zwrócić uwagę na ewentualne niedociągnięcia formalne takich przykładowych formatów (np. zbyt małe tytuły, nadmiar tekstu).

Forum Scribus TUTAJ.

 

Po wykonaniu ćwiczeń plik proszę nazwać Nazwisko_plakat, zapisać jako PDF (lub wydrukować do PDF za pomocą PDF Creatora) i oba pliki (plik .PDF oraz plik .SLA) przesłać mailowo na adres: student (at) klessa.pl, termin nadsyłania prac zostanie podany podczas zajęć.

 

Galeria 2015/16

Galeria 2016/17

 

 

Comments are closed.