Podstawy tworzenia i redagowania tekstów specjalistycznych

Powrót do: Teaching

Zajęcia w formie ćwiczeń (30 godzin, zaliczenie, 3 punkty ECTS) dla studentów III roku (Językoznawstwo komputerowe), główne bloki tematyczne:

 

1. Badania naukowe i różne formy prezentacji ich wyników:

1.1. tekst artykułu, struktura, schemat IMRAD, szablony dokumentów,

1.2. plakat konferencyjny,

1.3. prezentacja multimedialna, systemy identyfikacji wizualnej.

2. Bibliografia.

Różne formaty cytowania. Odnośniki bibliograficzne w tekście. Tworzenie spisu literatury

3. Praca dyplomowa – licencjacka, magisterska:

3.1. struktura pracy i jej format,

3.2. cechy języka naukowego (m.in. jak napisać streszczenie?),

3.3. analiza a interpretacja wyników badań.

4. Publikacja wyników badań w serwisach internetowych, ochrona praw autorskich, grupowe pisanie tekstów – współpraca zdalna.

4.1. Serwisy służące współdzieleniu informacji o wynikach badań i udostępnianiu publikacji naukowych, np.: Academia.edu, ResearchGate, a także usługi scholar.google umożliwiające tworzenie profili użytkownika i zbieranie informacji o publikacjach i ich cytowaniach;

4.2. Kwestie prawne i etyczne

– warunkiem legalności opublikowania danych w powyższych, jak i w innych serwisach jest dysponowanie prawami autorskimi oraz innymi, np. majątkowymi dotyczącymi danej publikacji; nawet naszych własnych autorskich tekstów, które wcześniej opublikowaliśmy z udziałem wydawców zewnętrznych mogą dotyczyć różnego rodzaju ograniczenia, z powodu których ponowna publikacja nie będzie prawnie dozwolona (np. w związku z umową autora z wydawcą gwarantującą wyłączność publikacji);

– ograniczenia dotyczące upowszechniania i korzystania z źródeł i zasobów intelektualnych: należy zachować ostrożność i staranność zawsze, gdy wykorzystujemy cudze zasoby w naszej pracy, jak również gdy upowszechniamy wyniki prac własnych i cudzych, zob. też tutaj.

4.3. Wykaz czasopism punktowanych – w Polsce MNiSW wprowadziło punktację czasopism naukowych, w związku z czym pewne publikacje mogą “opłacać się” naukowcom bardziej niż inne, zob. strona MNiSW oraz tutaj.

5. Dokumentacja prac i narzędzi

5.1. Dokumentacja prac na potrzeby własne i współpracowników – czasem równie ważna jak meritum prac, kwestia nazewnictwa plików i przechowywania danych.

5.2. Pomoc programu – przykładowy program do tworzenia pomocy: HelpNDoc.

 

Więcej informacji, narzędzia:

Pakiet Libre / Open Office.

Program Scribus.

Program HelpNDoc.

Standard IEEE formatowania bibliografii.

IMRAD – przykładowe informacje ze strony wydawnictwa Springer na temat struktury artykułów naukowych.

Program PDF Creator –  wirtualna drukarka.

Polska czcionka Apolonia.

System identyfikacji wizualnej UAM.

Dla zainteresowanych: OverLeaf oraz LaTeX Community.

Portal Open Science.

 

Syllabus przedmiotu: zob. także tutaj.

Comments are closed.