Podstawy SQL. SELECT

Powrót do: Teaching – Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych

 

Ćwiczenia z zapytań cz. 1: Zapytania CREATE SELECT

Otwórz PDF (polecenia ćwiczeń).

Otwórz PDF z pomocą (slajdy z zajęć dot. zapytania SELECT, cz. 1-2).

Ćwiczenia z zapytań cz. 2:

Proszę napisać 5 własnych zadań na utworzenie zapytań SQL, wykorzystując zróżnicowane polecenia, w tym także funkcje tekstowe. Proszę napisać zapytania i sprawdzić czy działają, a następnie wkleić zadania i odpowiedzi do nich (czyli same zapytania) do pliku udostępnionego w docs.google (Zapytania własne – bazy danych).

Więcej informacji:

T-SQL – pomoc Microsoft

Formaty numeryczne w SQL Server.

Formaty daty i godziny w SQL Server.

Parametry funkcji CONVERT.

Go to Top