WHERE, GROUP BY, ORDER BY, HAVING

Powrót do: Teaching – Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych

Ćwiczenia:

/*1. Proszę napisać i przetestować 4 własne zapytania SELECT takie, które nie służą do wybierania danych z tabeli Student*/
/*2. Wybierz z tabeli Student tylko kobiety.*/
/*3. Wybierz z tabeli Student mężczyzn o imieniu Jacek*/
/*4. Wybierz z tabeli Student wszystkich studentów, którzy mają mniej niż 22 lata*/
/*5. Wybierz z tabeli Student wszystkich studentów o średniej wyższej niż 4.1 ale niższej niż 4.5*/
/*6. Wybierz z tabeli Student wszystkie studentki o nazwisku Nowak*/
/*7. Wybierz z tabeli Student wszystkich mężczyzn o nazwisku Nowak, Andrzejewski lub Kowalewski*/
–8. Oblicz średnie ocen studentów na podstawie tabeli Student – osobno dla Wydz. Neofilologii i Wydz. Anglistyki
–9. Oblicz średnią ocen, odchylenie standardowe, wartość maksymalną i minimalną średniej tylko dla studentów Wydz. Neofilologii. Nadaj kolumnom nazwy po polsku.
–10. Policz ilu jest wszystkich studentów na Wydz. Neofilologii i na Wydz. Anglistyki. Niech tabela wynikowa zawiera nagłówki kolumn i wierszy.
–11. Policz ile jest studentek na Wydz. Neofilologii i na Wydz. Anglistyki. Niech tabela wynikowa zawiera nagłówki kolumn i wierszy.
–12 .Wyświetl daty urodzenia najstarszego i najmłodszego studenta na Wydziale Anglistyki.
–13. Wyświetl imię, nazwisko, datę urodzenia dla studentów Wydz. Neofilologii posortowane wg dat urodzenia (rosnąco)
–14. Wyświetl imię, nazwisko, datę urodzenia dla studentów Wydz. Anglistyki posortowane wg nazwisk (rosnąco) i dat urodzenia (malejąco)
–15. Wybierz z tabeli Student wszystkie studentki (nazwiska i srednie) o średniej wyższej niż 3.8 ale niższej niż 4.1
–17. Oblicz ogólną średnią ocen na podstawie tabeli student
–18. Wybierz studentów, którzy mają średnią wyższą od ogólnej średniej
–19. Policz ile jest kobiet i mężczyzn na Wydziale Anglistyki. Wyświetl wyniki obliczenia oraz nazwę płci.
–20. Podaj listę wydziałów, na których średnia ocen jest wyższa niż 3.3
–21. Podaj listę wydziałów, na których średnia ocen kobiet jest wyższa niż 3.3
–22. Chcemy wiedzieć czy średnie kobiet i mężczyzn na wydziałach są wyższe niż 3.3. Podaj listę wydziałów oraz płeć studentów dla których średnia jest wyższa niż 3.3
–23. Dla wszystkich wydziałów, chcemy sprawdzić czy średnie ocen studentów o poszczególnych imionach i płci są wyższcze niż 3.3. Wyświetl nazwy wydziału, płeć, imię i wartość średnią
–24. Interesują nas te same informacje jakie wymieniono w poprzednim zapytaniu, ale tylko dla studentów o imieniu Wojtek – zmodyfikuj poprzednie zapytanie
–25. Jak obliczyć liczbę studentów w bazie o tym samym imieniu? Napisz odpowiednie zapytanie. Wyświetl imiona i liczbę wystąpień każdego z imion.
–26. Oblicz liczbę studentów o tym samym nazwisku. Wyświetl nazwiska i liczbę wystąpień każdego z nich.
–27. Wykorzystaj poprzednie zapytanie. Posortuj jego wyniki malejąco wg liczby wystąpień
–28. A jak obliczyć liczbę studentów o takim samym imieniu i nazwisku? Napisz odpowiednie zapytanie.
–29. Wykorzystaj poprzednie zapytanie. Posortuj jego wyniki rosnąco wg liczby wystąpień

 

 

Comments are closed.