Percepcja mowy i słyszenie

Powrót do: TeachingAnaliza języka i mowy

1. Percepcja a słyszenie.

2. Rozwój percepcji mowy u dzieci.

3. Percepcja samogłosek i spółgłosek.

4. Percepcja kategorialna. Motoryczna teoria percepcji (i modyfikacje), efekt MacGurk, zob. też Psycholingwistyka oraz np. odpow. rozdziały Ryalls (1996).

5. Eksperymenty percepcyjne. Opcje wspierające przeprowadzenie eksperymentu percepcyjnego w Annotation Pro. O wynikach testu dotyczącego percepcji stopnia pewności/niepewności wypowiedzi: tutaj.

Slajdy.

ucho

Anatomy_of_the_Human_Ear.svg: Chittka L, Brockmann derivative work. Przesłany przez M. Komorniczak (Wikipedia)

Ćwiczenie 1: Proszę skonfigurować eksperyment percepcyjny w Annotation Pro (menu Tools, Options, zakładka Sessions), w którym słuchacz zostanie poproszony o ocenienie, czy słyszany dźwięk sylaby jest dźwiękiem sylaby języka polskiego czy nie.

Materiały znajdują się tutaj: pobierz.

Stopień pewności ma zostać oceniony na skali min/max (Custom Image plik RatingScale_PL_NonPL.jpg).

Przygotowanie plików: Aby było możliwe utworzenie Workspace, dla zbioru nagrań należy przygotować pliki .ant (każdemu plikowi Wave powinien towarzyszyć plik .ant o takiej samej nazwie jak plik .wav). Automatycznie można to zrobić za pomocą programu FileRandomizer2, w tym celu trzeba stworzyć jeden plik .ant o nazwie template.ant, w który wybierzemy jako Feature Space obrazek RatingScale_PL_NonPL.jpg.

Po utworzeniu zbioru .ant-ów, proszę go zapisać jako Workspace (plik .antw) o nazwie: Percepcja_Inicjały.

Ustawienia testu (menu Tools/Options/Sessions):

1) słuchacz nie może widzieć nazw plików z nagraniami

2) słuchacz musi podać dane identyfikacyjne

3) każdy plik można odtworzyć maksymalnie 7 razy.

Ćwiczenie 2: Proszę wykonać utworzony test jako słuchacz używając plików ze zbioru Perception.zip. Jako dane identyfikacyjne użytkownika- wystarczą inicjały, płeć, wiek. Proszę pamiętać o kliknięciu START/STOP session.

Ćwiczenie 3: Proszę wyeksportować Workspace (wszystkie pliki) do jednego CSV (zaznaczamy wszystkie pliki na liście i z menu prawego przycisku myszy wybieramy “Eksport->Selected files to one big CSV”) oraz dokonać eksportu sesji testowej (Session management) i przesłać oba pliki CSV na mail klessa@amu.edu.pl.

annotationpro_workspace_eksport

Referencje:

Ryalls, J.H. (1996) A basic introduction to speech perception. Rozdziały 3-6 oraz 11.

Moore, B.C.J. (1999) Wprowadzenie do psychologii słyszenia. Rozdział 8 (Percepcja mowy).

Słyszenie i budowa ucha: cz. 1, cz. 2.

Patricia Kuhl, mini-wykład: http://www.ted.com/talks/patricia_kuhl_the_linguistic_genius_of_babies#t-584609

Rozwój słuchu fonematycznego i mowy u dzieci, projekt prowadzony z udziałem zespołu UAM: NeurPerKog, zob. też tutaj i  tutaj.

Jak zmieniamy sposób mówienia w warunkach hałasu, np.: The Lombard Effect as a Communicative Phenomenon.

DAF – delayed auditory feedback video (dla zainteresowanych zob też: http://itre.cis.upenn.edu/myl/Yates1963.pdf).

Comments are closed.