Conferences

 • 9th International Conference on Speech Prosody (SP9), held at Adam Mickiewicz Universty in Poznan in June 2018 (12-16). Title of presentation:
  • Speaking style variation in laboratory speech: A perception study
 •  X International Conference on Corpus Linguistics (CILC2018), held at the Faculty of Arts (Facultad de Filosofía y Letras) of the University of Extremadura (Cáceres, Spain) in May 2018 (9-11). Title of presentation:
  • Borderland: A Polish-German Multimodal Communication Database
 • The 8th Language and Technology Conference, Poznań, Poland. Titles of presentations:
  • The structure of Polish nasalized vowels: results based on spatial energy distribution and formant frequency analysis
  • Axio Speech Corpus: design, structure, and preliminary analyses
 • XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. „Logopedia – tradycja i perspektywy rozwoju”, Centrum Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego, 29–30 września 2017 r., tytuł referatu: Testy odsłuchowe z użyciem nagrań mowy skierowanej do osób dorosłych i dzieci w kontekście wykorzystania na potrzeby badań nad rozwojem słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci.
 • 50th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE 2017), Workshop on Modelling the acquisition of foreign language speech: old meets new, 10-13.09.2017, University of Zurich, Switzerland,  presentation title:The perception of non-native phonological categories in adult-directed and infant-directed speech: An experimental study. 
 • III Konferencja DARIAH-PL, 8-9.11.2016, Poznań, Poland: presentation title: Rozwój narzędzi badawczych na potrzeby multimodalnej analizy akomodacji w komunikacji interkulturowej.
 • Nordic Prosody XII Conference, 10-12.08.2016, Trondheim, Norway: presentation title: Timing patterns variability in Latgalian read speech.
 • 10th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC). 23‑28.05.2016, Portorož, Slovenia: presentation title: Polish rhythmic database – new resources for speech timing and  rhythm analysis.
 • 18th International Congress of Phonetic Sciences, 10-14.08.2015, Glasgow, UK: presentation title (1): Perception of Polish Neutral and Affective Speech by Native and Non-native Listeners; presentation title (2): Polish Infant Directed vs. Adult Directed Speech: Selected Acoustic-Phonetic Differences.
 • 7th Language & Technology Conference, 27-29.11.2015, Poznań, Poland: presentation title (1): Automatic syllabification of Polish; presentation title (2): Consistency of Prosodic Annotation of Spontaneous Speech for  Technology Needs.
 • 48th Annual Meeting of Societas Linguistica Europea (SLE), 2-5.09.2015, Leiden, The Netherlands: presentation title: Design, structure, and preliminary analyses of a speech corpus of  infant directed speech (IDS) and adult directed speech (ADS).
 • Akustyka w językoznawstwie, językoznawstwo w akustyce, 25-26.06.2015, Warszawa, Poland: presentation title: Annotation Pro: wybrane metody anotacji i eksploracji danych na  potrzeby badania cech językowych i pozajęzykowych w mowie.
 • 9th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 26-31.05.2014, Reykjavik, Iceland: presentation title (1): Annotation Pro + TGA: automation of speech timing analysis;
  presentation title (2): Languagesindanger.eu – including multimedia language resources to disseminate knowledge and create educational material on less-resourced languages.
 • 6th International Conference on Corpus Linguistics, 22-24.05.2014, Las Palmas, Spain: presentation title: Design and Implementation of an On-line Database for  Endangered Languages: Multilingual Legacy of Poland.
 • 7th Speech Prosody Conference, 20-23.05.2014, Dublin, Ireland: presentation title (1): Computational annotation-mining of syllable durations in  speech varieties;
  presentation title (2): Local and global convergence in the temporal domain in Polish task-oriented dialogue.
 • TRASP (Tools and Resources for the Analysis of Speech Prosody) Conference, 30.08.2013, Aix-en-Provence, France: presentation title: Annotation Pro – a new software tool for annotation of linguistic and paralinguistic features.
 • 19th International Congress of Linguists (ICL), 21-27.07.2013, Genève, Switzerland: presentation title: Computer-assisted analysis of scalar features in spoken language corpora.
 • 5th International Conference on Corpus Linguistics, 14-16.03.2013, Alicante, Spain: presentation title: „Paralingua” – a new speech corpus for the studies of  paralinguistic features.
 • INNET Summer School on Technological Approaches to the Documentation of Lesser Used Languages, 1-14.09.2013, Gniezno, Poland: presentation title: INNET project final product: languagesindanger.eu.
 • Workshop on Vision and Language, 13-14.12.2012, Sheffield, UK: presentation title: Annotating paralinguistic features in quasi-spontaneous speech. Adding the “vision” component?
 • Talk – Action – Interaction, 4-5.10.2012, University of Łódź, Poland: presentation title: Paralinguistic features of utterances: Exploring the boundaries of  language.
 • Best practices in digital language archiving of language and music data (1st INNET conference), 6-7.09.2012, Köln, Germany: session chair: creation and development of language resources.
 • Rozpoznawanie mowy i mówcy – warsztaty naukowe, 17-18.09.2012, PCSS Poznań: presentation title: Cechy parajęzykowe wypowiedzi. Implementacja kategorii i  poziomów analizy.
 • Nordic Prosody XI Conference, 15-17.09.2012, Tartu, Estonia: presentation title: Annotation of paralinguistic features for the needs of speaker characterisation.
 • Prosody-Discourse Interface Conference (IDP 2011) & Workshop on Expressives and Affective Prosody, 12-14.09.2011, Salford-Manchester, UK.
 • Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej, 28.03-01.042011, Kraków-Zakopane: presentation title: Development of Large Vocabulary Continuous Speech Recognition for Polish.
 • Interspeech 2009, 6-10.09.2009, Brighton, UK: presentation title: Structure and Annotation of Polish LVCSR Speech Database.
 • NTAV / SPA 2008, Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and  Applications, New Trends in Audio and Video (AES), 25-27.09.2008, Poznań University of Technology, Poland: presentation title: LVCSR Speech Database – JURISDIC.
 • 6th ISCA Workshop on Speech Synthesis (SSW6), 22-24.08.2007, Bonn, Germany: presentation title: Optimization of Polish Segmental Duration Prediction with CART.
 • Speech signal annotation, processing and synthesis conference (SSAPS),12-13.09.2006, Polskie Towarzystwo Fonetyczne, Poznań, Poland: presentation title: A Study of Chosen Temporal Relations within Syllable Structure in Polish.
 • Speech Prosody Conference 2006, 02-05.05.2006, Dresden, Germany: presentation title: Analysis of Polish Segmental Duration with CART. 
 • Prosodic Interfaces, 27-29.03.2003, Nantes, France: presentation title: Identification of Nuclear Melody Placement in Polish Read Texts
 • Speech Prosody Conference 2002, 11-13.04.2002, Aix-en-Province, France: presentation title: A Preliminary Study of the Intonational Phrase, Nuclear Melody and Pauses in Polish Semi-Spontaneous Narration.
Go to Top