Seminarium licencjackie BA

Powrót do: Teaching

Seminarium licencjackie / BA Seminar 2013/2014:

Proponuję następujące zagadnienia, które mogą stanowić podstawę dla sformułowania tematów prac magisterskich lub licencjackich (Below you can find the areas of research that might serve as a basis for formulating the topics for BA theses under my supervision):

  • opis indywidualnych cech komunikatu słownego (cechy osobnicze w wypowiedzi, głosie, cechy mówców, cechy parajęzykowe) (individual features of spoken utterances, speaker-specific features of voice, paralinguistic features)
  • cechy językowe vs. cechy pozajęzkowe mowy (linguistic vs. non-linguistic features in speech)
  • analiza akustyczna mowy, ze szczególnym uwzględnieniem cech parajęzykowych (acoustic analysis of speech with a special focus on paralinguistic features)
  • analiza specyfikacji korpusów językowych i baz danych na potrzeby badania cech parajęzykowych / emocji (analysis of specifications of databases for the needs of investigation of paralinguistic features and emotions)

 

link

Go to Top