Seminarium licencjackie i magisterskie BA / MA

Powrót do: Teaching

Proseminarium Lingwistyka stosowana / Asystent językowy 2018/19: tutaj

Seminarium / BA / MA Seminar tematyka / topics:

Proponuję następujące zagadnienia, które mogą stanowić podstawę dla sformułowania tematów prac magisterskich lub licencjackich (Below you can find the areas of research that might serve as a basis for formulating the topics for BA theses under my supervision):

  • NOWE/NEW: prace empiryczne z wykorzystaniem nagrań mowy oraz narzędzi do analizy i opisu nagrań udostępniane na platformach CLARIN-PL, przede wszystkim (lecz nie wyłącznie) tutaj: http://mowa.clarin-pl.eu/tools/ i/lub programu Annotation Pro annotationpro.org (theses based on empirical studies with the use of CLARIN-PL tools for speech analysis and description and / or Annotation Pro annotationpro.org)
  • opis indywidualnych cech komunikatu słownego (cechy osobnicze w wypowiedzi, głosie, cechy mówców, cechy parajęzykowe) (individual features of spoken utterances, speaker-specific features of voice, paralinguistic features)
  • mowa skierowana do osób dorosłych i dzieci (adult directed vs. infant directed speech)
  • cechy parajęzykowe w komunikacji w regionie polsko-niemieckiego pogranicza (paralinguistic features of communication in the Polish-German borderland area)
  • cechy językowe vs. cechy parajęzkowe mowy (linguistic vs. non-linguistic features in speech)
  • analiza akustyczna mowy, ze szczególnym uwzględnieniem cech parajęzykowych (acoustic analysis of speech with a special focus on paralinguistic features)
  • analiza specyfikacji korpusów językowych i baz danych na potrzeby badania cech parajęzykowych / emocji (analysis of specifications of databases for the needs of investigation of paralinguistic features and emotions)

 

Comments are closed.