Bibliografia

Powrót do: Teaching – Podstawy redagowania tekstów

 

Ćwiczenie 1:

Każda z grup utworzonych podczas zajęć przygotowuje, a następnie omawia prezentację dot. wskazanego formatu cytowania (jedna grupa: Chicago, druga: APA), wg wytycznych:

1. krótkie info;
2. jak cytować w tekście – wygląd referencji bibliograficznej w tekście, czy jest różnica przy cytowaniu prac jednego lub większej liczby autorów, jaka?
3. jak tworzyć spis końcowy literatury – jak w spisie końcowym będą formatowane referencje do: książki, artykułu, rozdziału w książce/tomie zbiorowym;
4. jak powinny być cytowane źródła internetowe? jak powinny wyglądać informacje o takich źródłach na spisie końcowym literatury?

Przykładowe strony informacyjne:

http://libguides.murdoch.edu.au/Chicago

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

http://www.apastyle.org/

http://libguides.murdoch.edu.au/APA

Ćwiczenie 2:

Formatowanie ręczne cytowań w tekście i spisu końcowego literatury. Niech każda osoba wybierze jeden tekst w dokumencie udostępnionym dla Państwa w Google. Proszę podpisać się przy nim nazwiskiem i imieniem (obok nagłówka TEKST). W miarę możliwości proszę wybierać teksty idąc od góry listy. Teksty różnią się trochę długością, ale liczba cytowań jest wszędzie podobna.

Proszę sformatować cytowania w tekście stosując: a) styl APA, b) styl Chicago.

W razie, gdyby źródła w Państwa tekście były niepełne, proszę je spróbować uzupełnić, wg informacji znalezionych w serwisach bibliotecznych lub innych np. scholar.google (proszę wpisać tytuł publikacji, a następnie wybrać ‘cytuj’ – wyświetlone zostaną wówczas informacje bibliograficzne dostępne w sieci).

korekta

 

 

korekta

Ćwiczenie 3:

Proszę użyć tekstu i listy źródeł z Ćw. 2 wyżej i sformatować literaturę w dwóch narzędziach: a) Open/Libre Office (APA), b) MS Word (Chicago)

 

Praca w Open/Libre Office:

1. Proszę wpisać informacje o cytowanych źródłach w bibliograficzną bazę danych programu Libre/Open Office Writer. (Narzędzia -> Bibliograficzna Baza Danych).

2. Dla każdej pozycji należy podać: nazwę krótką, autora, tytuł, rok i miasto wydania oraz wydawcę/wydawnictwo i/lub czasopismo/materiały konferencyjne. Opcjonalnie można też podać numery stron odwołania. UWAGA: pole nazwa krótka (Identifier) powinno być wypełnione zapisem w formacie: Nazwisko, rok np. Bańczerowski, 1989 – zgodnie z APA

3. Proszę wstawić odnośniki bibliograficzne w tekst dokumentu (Wstaw -> Indeksy i Spisy -> Wpis bibliograficzny). Odnośnikiem w tekście będzie nazwa krótka w nawiasach okrągłych.
(Jeśli program domyślnie wstawia nawiasy kwadratowe, należy je zamienić na okrągłe, można to zrobić tak: wybieramy Wstaw -> Indeksy i Spisy -> Indeksy i spisy, wybieramy typ ‘Bibliografia’, klikamy prawym klawiszem na wstawionym spisie i wybieramy Edytuj Indeks/Spis, a następnie wybieramy odpowiedni typ nawiasów.)

4. Proszę wygenerować spis bibliograficzny Wstaw -> Indeksy i Spisy -> Indeksy i spisy, wybieramy typ ‘Bibliografia’ (lub aktualizujemy wstawiony wcześniej spis, klikając na nim prawym klawiszem i wybierając Aktualizuj Indeks/Spis)

5. Pozycje spisu powinny być uporządkowane zgodnie z APA:
Autor (alfabetycznie), rok, tytuł, a następnie pozostałe elementy w odpowiednio dobranej kolejności, zależnie od typu cytowanej pozycji (wydawca/wydawnictwo/materiały konferencyjne, miasto, numery stron i inne). Porządkować elementy spisu można klikając prawym klawiszem na spisie i wybierając ‘Edytuj Indeks/Spis’.

6. Formatowanie elementów spisu bibliografii (np. użycie kursywy, czcionek pogrubionych itp.) powinno odpowiadać zasadom APA.

 

Praca w MS Word:

1. Podobnie jak w przypadku pracy z Open/Libre Office, należy skopiować nasz tekst z dokumentu udostępnionego w Google i wprowadzić do niego cytowania literatury, tym razem posługując się funkcjonalnością MS Word i stosując się do reguł cytowania Chicago.

2. Każdą z cytowanych prac należy dodać do bazy bibliograficznej MS Word na zakładce wstążki ‘Odwołania’, wybierając opcję ‘Zarządzaj źródłami’ lub ‘Wstaw cytat’->’Dodaj nowe źródło’

3. Po dodaniu pozycji do bazy należy wstawić odpowiednie odnośniki w treść tekstu.

4. Proszę wygenerować spis końcowy literatury, stosując styl Chicago (tutaj jest to wyjątkowo łatwe, ponieważ wybieramy styl z listy, problem może pojawić się w przypadku konieczności modyfikacji formatowań dostępnych na liście MS Word wg standardów tam nie uwzględnionych).

 

Uwaga: Niektóre czasopisma, wydawnictwa publikują własne wytyczne formatowania tekstów i cytowania literatury, w oparciu o wybrane standardy i własne wymagania, zob. np.: tutaj.

 

Terminy wykonania ćwiczeń:

1. Proszę o uzupełnienie ćwiczenia dot. formatowania cytowań w dokumencie udostępnionym w Google w terminie wskazanym podczas zajęć.

2. Proszę o dostarczenie plików MS Word i Open/Libre Office drogą mailową na adres student (at) klessa.pl w terminie wskazanym podczas zajęć.

Comments are closed.