Projektowanie baz danych

Slajdy

Lektura (1): Designing linguistic databases: A primer for linguists. Pytania do tekstu (rozdz. 3 i 5):

  • czym różnią się od siebie klucz główny i klucz obcy?
  • do czego służy polecenie JOIN?
  • wymień najważniejsze etapy projektowania baz danych

Lektura (2): Projektowanie baz danych. Pytanie do tekstu:

  • czy/co jest nie tak ze zdaniem: „Ale ja tworzę niewielką bazę danych dla mojej małej firmy, więc po co mi te wszystkie projekty?”

Lektura (3): Linguist in the field. (str. 83-90, schemat systemu zarządzania anotacją w architekturze klient-serwer (Corpus Mini) na str. 86 oraz króki opis). Proszę odnaleźć informacje na temat poniższych pojęć i zagadnień:

  • dane vs. metadane; przykłady metadanych
  • jakie problemy mogą pojawiać się w procesie zarządzania danymi językowymi? jakie mogą być rozwiązania tych problemów?
  • ochrona danych osobowych w zasobach językowych
  • na czym polega wielokrotny użytek danych, “reusability”?
  • jak można sprawić, by opracowywane przez nas dane nadawały się do wielokrotnego i różnorodnego użytku?
  • o czym mówią licencje dotyczące praw autorskich dla zasobów?
How to plan your SQL Server database

Comments are closed.