Projektowanie baz danych

Slajdy,

Designing linguistic databases: A primer for linguists

Pytania do tekstu (rozdz. 3 i 5):

– czym różnią się od siebie klucz główny i klucz obcy?

– do czego służy polecenie JOIN?

– wymień najważniejsze etapy projektowania baz danych

Projektowanie baz danych.

– co jest nie tak ze zdaniem: „Ale ja tworzę niewielką bazę danych dla mojej małej firmy, więc po co mi te wszystkie projekty?”

How to plan your SQL Server database

Comments are closed.