Anotacja cech językowych i pozajęzykowych

Część 1.

Definicje cech pozajęzykowych. Możliwe sposoby ich opisu. Najważniejsze problemy.

We speak with our vocal organs, but we converse with our entire bodies. (…) Paralinguistic phenomena occur alongside spoken language, interact with it, and produce together with it a total system of communication. (…) the conversational use of spoken language cannot be properly understood unless paralinguistic elements are take into account.
D. Abercrombie [w:] Elements of General Phonetics, 1968.

Czy cechy parajęzykowe są specyficzne dla: mówcy / danego języka?

W jaki sposób można zebrać materiał eksperymentalny na potrzeby opisu tego rodzaju cech?

Ćwiczenia:

1. Proszę w parach/trójkach stworzyć listę cech które można by uznać za parajęzykowe i wprowadzić jedną / więcej możliwych klasyfikacji.

2. Proszę spróbować zaprojektować eksperyment badawczy, w którym można by uzyskać nagrania mowy zawierającej jak najwięcej informacji o takich cechach.

Materiały:

Susanne Schötz: Linguistic & Paralinguistic Phonetic Variation in Speaker Recognition & Text-to-Speech Synthesis

Roach et.al: Transcription of Prosodic and Paralinguistic Features of Emotional Speech

Część 2.

Anotacja cech pozajęzykowych – przykłady.

Proszę:

1. stworzyć workspace w Annotation Pro, używając plików ze zbioru: Nagrania.

2. rozpocząć sesję testową (Start Session).

3. anotować nacechowanie każdego z nagrań, używając elementu graficznego Valence-Activation

4.  zakończyć sesję (End Session)

5. wyeksportować wyniki sesji do arkusza

 

Eksperyment

Ilustracja przestrzeni cech

 

Comments are closed.