UPDATE, INSERT, DELETE, DROP

Powrót do: Teaching – Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych

Slajdy.

UWAGA: Zanim rozpoczną Państwo wykonywanie poniższych ćwiczeń, proszę usunąć wszystko z tabeli Student (DELETE FROM) i wpisać do bazy nową zawartość, 20 tysięcy wierszy, używając programu Database Helper.

— 1. Zmień nazwę wydziału Aglistyki z English na Wydział Anglistyki
— 2. Zmień nazwę wydziału Neofilologii z Modern Languages and Literatures na Wydział Neofilologii
— 3. Do każdego numeru indeksu (BookNumber) na Wydziale Anglistyki dopisz na początku liter ANG
— 4. Wpisz nazwę specjalizacji ‘Lingwistyka komputerowa’ dla Wydz. Neofilologii
— 5. Wpisz nazwę specjalizacji ‘Filologia angielska’ dla Wydz. Anglistyki
— 6. Zamień wszystkie imiona Wojciech na Wojtek
— 7. Uporządkujmy format numeru indeksu studentów Wydziału Anglistyki. Niech ma taki format ANG/yyyyMMdd/StudentID, gdzie yyyyMMdd jest datą urodzenia studenta. StudentID proszę podać w formacie liczby pięciocyfrowej. Proszę użyć w zapytaniu LIKE.
— 8. Uporządkujmy format numeru indeksu studentów Wydziału Neofilologii. Niech ma taki format NEO/yyyyMMdd/StudentID, gdzie yyyyMMdd jest datą urodzenia studenta. StudentID proszę podać w formacie liczby pięciocyfrowej. Proszę użyć w zapytaniu LIKE.
/* 9. Wstaw wiersz do tabeli Student, zawierający Twoje własne dane osobowe,
mogą być częściowo zmyślone (niech imię i nazwisko będzie prawdziwe),
format nazwy indeksu zgodny z formatem z polecenia 8*/
–10. Utwórz nową tabelę Neo na podstawie zawartości tabeli Student, taką, by zawierała imię, nazwisko, numer indeksu studentów Wydz. Neofilologii
–11. Utwórz nową tabelę Names taką, by zawierała wszystkie imiona bez powtórzeń oraz płeć
–12. Wyświetl dane z tabeli Names posortowane wg płci oraz wg imienia.
–13. Wstaw nowe imię męskie do tabeli Names
–14. Wstaw nowe imię żeńskie do tabeli Names
–15. Wyświetl nazwiska i imiona oraz daty urodzenia z tabeli Student bez powtórzeń, tylko dla studentów Wydziału Anglistyki.
–16. Zmodyfikuj poprzednie zapytanie tak, aby w wyniku powstała nowa tabela o nazwie ENG, zawierająca wskazane dane.
–17. Stosując kolejno odpowiednie zapytania usuń całą zawartość tabel: Neo, Names oraz ENG.
–18. Stosując kolejno odpowiednie zapytania usuń tabele: Neo, Names oraz ENG.

Comments are closed.